VÝROBA A VELKOOBCHOD

STRETCH FÓLIE
FIXAČNÍ FÓLIE

PALETIZAČNÍ PRŮTAŽNÁ FÓLIE

STROJNÍ FÓLIE
RUČNÍ FÓLIE
GRANÁT

 

Stretch fólie strojníStretch fólie je fólie na bázi polyethylenu s vysokou průtažností, která se používá při spojování a ochraně produktů během skladování a přepravy. Používají se také vysoce roztažitelné plastové fólie, kterými se obalují předměty. Elasticita fólie udržuje jednotlivé výrobky stažené těsně k sobě. Často se používá k balení paletových zásilek, ale může být také použíta pro hromadné balení výrobků. Jinými slovy, používá se k tomu, aby se spojilo větší množství menších jednotlivých položek nákladu a zároveň se tak dosáhlo většího vytížení přepravní jednotky (palety a následně vozu).

Druhy stretchových fólií jsou: smršťovací fólie, ruční ovíjecí fólie, předepjaté stretch fólie, strojně předpínané fólie a pevné fólie.

Vlastnosti stretch fólie:

 • Roztažitelnost až 300%
 • Vysoká schopnost roztažení, která zaručuje stejné náklady na každou zabalenou jednotku, vyšší kapacitu pro roztažení a nižší množství fólie potřebné pro balení. Snížení nákladů oproti tradičním metodám balení.
 • Odolnost proti odtrhávání, když je folie roztržená, trhlina zůstává a nezvyšuje stabilitu při dalším obalování a těsnějších zábalech . Silné a pružné balení, zajišťuje, že na nákladu zůstává konstantní po delší čas.
 • Fyzikální a praktická zkouška simulující aktuální aplikační podmínky.
 • Snadná manipulace a použití.
 • Ochrana proti prachu, vodě a nečistotám během přepravy nebo skladování.
 • Samolepící bez zbytků lepidla.
 • Osvědčené jakosti použitých materiálů a kondiční kontroly jakosti.

Ovíječka palet

Balení do stretchové fólie

Strečová fólie jako primární obalový materiál pro ochranu jednotlivých produktů se obvykle používá v kombinaci s jinými obalovými materiály:

 • kartonové krabice
 • desky hexacomb
 • molitan
 • bublinkové fólie, nárazuvzdorný materiál
 • chrániče rohů / okrajů atd.

Výhody stretch folie

 • Rychlost balení
 • Nízké náklady
 • Výborná ochrana produktu
 • Viditelná ochrana (je vidět, že to funguje)
 • Různé síly fólie – různé typy zatížení
 • Přizpůsobení se nerovnostem
 • Nepoškodí produkt a pevně se k němu přimkne
 • Může snížit náklady na následné balení
 • Spotřební materiál pro automatizované balící systémy
 • Pohodlnějsí průběžné a inventurní kontroly skladu
 • Snižuje dopravní náklady
 • Zachovává výrobky čisté a nepoškozené

Funkce

Při balení palet má používání průtažných fólií několik funkcí: zlepšená stabilita výrobků nebo obalů; vytvoření jednotných palet; efektivnější manipulace se zbožím a jeho skladování; ochrana před prachem a vlhkostí; odolnost proti poškození při manipulaci a prevence proti krádeži zboží v jednotlivém balení. Zajišťuje, že jednotlivé výrobky jsou v daném množství na paletě, což je důležitým faktorem v distribučním skladu. Požadavky na vyšší výkon stále rostou a balení palet do stretch fólií usnadňuje zefektivnit práci skladníků. Pružný, průtažný obal je nejúčinnějším způsobem, jak zajistit výrobky připevněné k paletě.

Materiál

Nejběžnějším materiálem pro průtažnou fólii je lineární nízkohustotní polyethylen nebo-li LLDPE, který se vyrábí kopolymerací ethylenu s alfa-olefiny. Nejběžnější z nich jsou buten, hexen a oktén. Použití vyšších alfa-olefinů (hexen nebo oktén) vede ke zvýšení charakteristik průtažné fólie, zejména pokud jde o prodloužení při odolnosti proti přetržení a propíchnutí. Lze použít i jiné typy polyethylenu a PVC. Mnoho fólií má silnou napínací sílu pro použití 100 až 300%. Po natažení se elastická pružnost využívá k udržení předmětů pohromadě. Používané výrobní technologie nabízí vysokou bezpečnost výrobků. Metody, které se používají při výrobě průtažné fólie je lití nebo vyfukování. Fólie je vedena přes chladicí válce. Tím dochází k rychlému chlazení. Dalšími důležitými vlastnostmi fólií jsou pevnost při přetržení, přilnavost, čirost, odolnost proti roztrhání, statické výboje atd.

Použití Nástroj pro ruční ovíjení

Manuální (nebo-li ruční) balení:

 • Fólie na dutince: dutinky fólie slouží jako držadlo pro balení. Tento typ balení nabízí malou kontrolu nad sílou ovíjení a je těžký pro manuální práci.
 • Mechanická brzda: Jednoduchá konstrukce drží roli s fólií a mechanický brzdový systém tvoří odpor, který napíná fólii.
 • Ruční odvíječ: Stejně jako systém mechanické brzdy, ale brzda je na konci role ve formě kuželovité hlavice, což vytváří přirozený tvar poskytující odpor. Odvíječ sám o sobě eliminuje potřebu ohýbání, aby zabalil spodek palety a naopak natahování se, aby dosáhl na horní části palet.

Poloautomatické ovíječky:

 • Ovíječka palet: Ovíjení palet umístněných na otočném talíři. Zboží, které má být zabaleno, je umístěno na otočném talíři, který otáčí paletu vzhledem ke stretchové fólii. Fólie je umístěna ve vozíku, který se pohybuje nahoru a dolů a je umístněn na pevném "stožáru". Protahování - síla upnutí fólie je dosažena otáčením palety rychleji než je odvíjena fólie.
 • Orbitální ovíjecí stroje: Fólie je umístěna ve vozíku na svislých nohách. Zboží je umístněno v oku otočného kruhu a fólie paletu obíhá dokola. Principem oběžného ovíjení je vodorovný kruhový systém, ve kterém zboží zůstává stát bez jakéhokoliv pohybu, zatímco kruh se otáčí kolem zboží a pohybuje se vertikálně nahoru a dolů, podobně jako při ovíjení otočným ramenem. Orbitální ovíjecí stroje jsou používány jako systémový prvek do výrobních linek, kdy palety jedou po dopravní dráze. V místě ovíjení se zastaví a po ovinutí následně pokračují dále.
 • Ovíječky s otočným ramenem: Při tomto způsobu balený zůstává paleta stát na místě a otočné rameno s fólií se točí kolem ovíjené palety. Tento systém se používá pro lehké předměty nebo pro rychlosti ovíjení, které by jinak způsobily rozpad palety v důsledku vysokých otáček na ovíječce palet.

Automatické ovíječky:

 • Automatické ovíjecí stroje jsou obecně variantou poloautomatického systému. Automatické ovíjecí stroje zahrnují dopravní systém, který automaticky vede palety do a z balícího stroje a ovíječka obsahuje automatické systémy pro připevnění, utažení a řezání fólie.

 

 Příklady typu balení palet a hmotnostní zatížení
(viz obrázek)
• Existují dva faktory, které určují typ a utažení fólie - hmotnost palety a rovnoměrnost jejího povrchu. Na obrázcích jsou vidět tři různé typy povrchů podle jejich členitosti. "A" balení nemá žádné nerovnosti. "B" balení má přesahy do 8 cm a "C" balení má přesahy více než 8 cm.

Hmotnost baleného zboží
• Pro křehké a lehké balení o hmotnosti menší než 500 kg se může použít slabší fólie, aby nedošlo k rozmačkání zboží nebo posunu na paletě. Typicky se může jednat o toaletní papíry, kanystry, prázdné plastové láhve, atd..
• Pro těžká balení o hmotnosti přes 1000 kg se používá silnější fólie, aby byla zajištěna vyšší pevnost balení a jeho stažení.  Například nápoje v PET láhvích.

Jiné faktory ovlivňující balení stretch fólií
Možnost stohování
• na sebe
• zakázáno
• palety přes sebe

Délka přepravy
• Krátké nebo dlouhé vzdálenosti
• Celovozové přepravy nebo vytížení, kurýrní přeprava

Hmotnost palety
• Vysoká
• Nízká

Značení zboží nebo palet štítky nebo čárovými kódy

 

Klíčová charakteristika napnuté fólie

Napínání
• Stretch fólie s vysokou pevností je navržena tak, aby snesla vysoké hodnoty zátěže
• Měkká stretchová fólie je navržena tak, aby nabízela vysoké hodnoty roztažení

Síla
• Síla fólie se obvykle pohybuje od 15 do 75 micronů

Šířka
• Šířka strojní fólie se pohybuje od 25 do 1750 centimetrů
• Šířka ruční fólie se pohybuje od 25 do 50 centimetrů
• Šířka tzv. granátu se pohybuje od 5 do 25 centimetrů

Předpínání fólií jako výrobek

Při převíjení fólií je možné vyrábět i tzv. předpjaté fólie. Předpjaté fólie využívají pružnost fólie a její snahu se po odvinutí opětovně smršťovat. Současně je možné fólie předpínat i díky tomu, že jsou přirozeně lepivé. Role s fólií je možné dodávat již předepjaté v různých stupních. Například:
250% roztažení
200% roztažení
150% roztažení

Měření protažení fólie
1) Při odvíjení role si označte hranu fólie po 10 centimetrech a odviňte fólii tak, aby byly značky na paletě.
2) Změřte vzdálenost mezi 1. a 2. značkou. Změřte vzdálenost mezi 2. a 3. značkou.
3) Vypočítejte průměr vzdálenosti z těchto dvou bodů.
4) Odečtěte 10 od průměru role a násobte 10 pro určení roztažení na paletě.
Příklad: Vzdálenost mezi značkami 1-2 a 2-3 je 32 a 34 cm = průměr 33.
33 - 10 x 10 = natažení fólie na paletě na 230% její původní nominální délky.

Výrobní proces

SORTIMENT


RUČNÍ FIXAČNÍ FÓLIE
šíře 50 cm.
Paletové dodávky: standardní balení 42 kartonů á 6ks/karton (252 rolí). Na dutinkách 300g, 680g, 740g.

čirá

12my
17my
20my
23my

černá

23my 

RUČNÍ FIXAČNÍ FÓLIE
šíře 50 cm.
Kartonové dodávky á 6 ks.

čirá

20my - 1,95 kg
23my - 2,25 kg 

GRANÁT

čirá

20my
10 cm bez rukojeti
10 cm s rukojetí
25 cm bez rukojeti 

STROJNÍ FIXAČNÍ FÓLIE
1 role cca 17 kg, paleta 45 rolí

čirá

15my
17my
20my
23my


Jedná se o velkoobchodní prodej a rádi Vám nabídneme cenu ušitou přímo na míru. Plast na výrobu je dnes komoditou, u které se mění cena dle aktuálních kurzů na burze. Proto zašlete přesnou specifikaci Vašeho požadavku na obchod@schubert.cz nebo volejte: Josef Gyarfaš - 731 59 59 20. Cenu Vám sdělíme v co nejkratším možném čase.

 

Kontakty:
obchod@schubert.cz

tel.:     +420 271 77 71 77
mobil: +420 731 59 59 20
fax:     +420 271 77 66 99

 

Další názvy používané pro stretch folii

 • černá folie
 • stretch fólie
 • ruční stretch folie
 • balící folie
 • balicí folie
 • stretch folie
 • obalová folie
 • fixační fólie
 • balici folie
 • fixační folie
 • stahovací folie
 • strečová folie
 • stretch folie cena
 • černá stretch fólie
 • strečové fólie
 • obalovací fólie
 • strojní folie

Výrobce: Schubert partner a.s., Jana Želivského 2, 130 00 Praha 3, IČ: 27120902, DIČ: CZ27120902

Kompletní sortiment naší firmy naleznete na www.schubert.cz.
Velkoobchodní prodej čerstvých vajec a velkoobchodní prodej obalových materiálů.